Poklad na Bazovom ostrove 2, pob. na ZŠ Školská 2

"To ale bolo vzrušujúce dobrodružstvo, však, Bazo?" spýtal sa malý zajac priateľa. "To teda hej! Ale nenašli sme ten zlatý poklad. Zlatý poklad veru nenašli. Získali však nového priateľa. A to nie je poklad? Je! A dokonca väčší ako všetko zlato sveta."

Tak toto je záver poučného príbehu z knihy Poklad na Bazovom ostrove, ktorá bola námetom k scenáru divadielka, ktoré si pripravili žiaci štvrtého ročníka v ŠKD s pani učiteľkou Bc. Štofovou, a na krúžku s pani učiteľkou Mgr. Adamovou, pre malých škôlkarov z MŠ Školská 5. Trieda malých predškolákov navštívila 5.ZŠ na podujatie pod názvom Poklad na Bazovom ostrove. Ide o príbeh priateľstva a dobrodružnom hľadaní pokladu medveďa Baza a zajaca Rytiera na Bazovom ostrove. Výstupným produktom tvorivých aktivít bol spoločný strom, ako symbol priateľstva a vlastnoručne zhotovené kvietky, ktoré reprezentujú každého žiaka ako súčasť celku-kolektívu. Súčasťou stretnutia boli rôzne aktivity a hry. Za tieto aktivity boli deti odmenené malou sladkosťou.  Na záver stretnutia predškoláci navštívili aj školskú knižnicu na tejto škole, kde súčasťou prehliadky bola aj informačná príprava.

Dátum: 9.11.2022
Názov podujatia: Poklad na Bazovom ostrove 2
Forma: zážitkové čítanie, divadielko, tanec, hry, INF
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2 MI, 4.A, ŠKD, MŠ Školská 5
Počet: 9 žiakov, 17 predškolákov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria