Európske pexeso, 5. a 7. 3. 2019

Počas týždňa slovenských knižníc 5.a 7. marca 31 žiakov 1. stupňa zo ZŠ Okružná 17  v Michalovciach navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického, aby sa  zúčastnilo poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie.
Česká režisérka Maria Procházková, žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom cyklu krátkych animovaných filmov známych ako Európske pexeso, predstavuje jednotlivé členské štáty Európskej únie.  
V trojminútových filmových ukážkach sa žiaci pútavou formou dozvedeli to najpodstatnejšie o krajinách tvoriacich spoločenstvo známe ako Európska únia. Celý cyklus vznikol v produkcii Českej televízie pri príležitosti predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ.


Daniela Ivančová, Mgr. Svätoslav Holonič

Fotogaléria