Krajina Zázračno

Krajina Zázračno  ( stretnutie pri knihách D. Heviera)

  " Sadnite si za mňa na mračno.

     Letím do krajiny Zázračno.

    Je to najkrajšia zem v celom svete.

    V očiach si z nej domov odnesiete."

                                Daniel Hevier

   Týždeň slovenských knižníc sa v ZKGZ  začal stretnutím troch generácií, deti, rodičov a starých

  rodičov  pri knihách Daniela Heviera.   V úvode pani riaditeľka PhDr. Vasiľová slávnostne 

  otvorila TSK 2011, kde zvýraznila význam  literatúry v živote človeka. Scenár a réžiu

  programu mali v rukách deti zo IV.B  II. Základnej školy v Michalovciach.   Na krídlach fantázie

  nás všetkých preniesli do zázračnej krajiny, kde je možné všetko. Na chvíľu sme sa odpútali od

  počítačov,  televízie, starosti a nadýchali sa vône kníh .  Rodičia a starí rodičia si prezreli celú

  knižnicu, zaspomínali na svoje čitateľské začiatky . Podujatie bolo prínosom nielen pre výmenu

  skúseností, odovzdanie čitateľskej štafety, ale aj  zmiernením generačných rozdielov.

  Bc.Iveta Majvitorová

 


Fotogaléria