Šaliansky Maťko 2020

 27. ročníka Okresného kola súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dňa 28.01.2020 zišlo 35 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov. Aj v tomto roku organizátormi súťaže boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.
V úvode prítomných privítala riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického PhDr. A. Vasiľová  a zopár povzbudivých slov pre súťažiacich  pridala jedna z porotkýň pani Jelka Timková. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší z okresných kôl sa stretnú na krajských kolách vo februári  a z nich najlepší v marci  na celoslovenskom kole v Šali. Túžbou každého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony hodnotila odborná porota, ktorá na záver poukázala na klady, ale i nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú. Zhrnula  tohtoročnú úroveň súťaže a vyjadrili názor, že všetci víťazi majú nato, aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka. Dodajme, že na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií.
 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek  a diplomov dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili:  z I. kategórie – Nela Sikorai, ZŠ Lastomír, z II. kategórie Filip Novák, ZŠ Moskovská Michalovce, z III. kategórie - Sunitra Daniel, ZŠ P.O. Hviezdoslava Veľké Kapušany.
Celkovo na súťaži bolo prítomných 65 návštevníkov.

PhDr. Alena Vasiľová

Fotogaléria