S grantovým programom "Hodina deťom" teraz aj v knižnici

Grantový program "Hodina deťom" zahŕňa 4 návštevy žiakov l. - 4. ročníka ZŠ Jovsa v našej knižnici. Prvá návšteva obsahovala všeobecné informácie o knižnici, žiaci sa oboznámili s podmienkami členstva v knižnici, priblížili sme im osobnosť G. Zvonického, podľa ktorého je knižnica pomenovaná a prezreli si priestory knižnice.

Na ďalšej návšteve sa oboznámili s knižným fondom a tiež, ako sa orientovať pri vyhľadávaní informácií
v encyklopédiách. Zábavno-súťažnou formou žiaci vyhľadali informácie potrebné na doplnenie formulára, s ktorým žiaci pracujú v tomto programe. Tak ako sa žiaci tešia na ďalšiu návštevu, aj pracovníčky knižnice sa tešia, že mladým čitateľom ponúknu služby, ktoré im pomôžu pri doplňovaní a rozširovaní vedomostí.

  • hodina_detom01
  • hodina_detom02
  • hodina_detom03
  • hodina_detom04