Kniholand 2013 - II. turnus

OZ Entrée v spolupráci so Zemplínskou knižnicou  Gorazda Zvonického v Michalovciach už tradične v letných mesiacoch organizuje  II. turnus denného letného tábora   Kniholand pre deti z Michaloviec a okolia. Knižnica sa 5. až 9. augusta zaplnila džavotom detských táborníkov, aby splnila ich očakávania. Prvý deň Kniholandu bol venovaný tvorivej dielni a výrobe brošní  pod vedením PaeDr. Adriany Petrovej, PhD.  Deti sa v knižnici oboznámili aj s prácou vodiaceho psíka, ktorého vycvičila pani Jarka Margová z OZ Zlatý pes.. Viniansky hrad bol pre deti nielen atrakciou, ale aj veľkým dobrodružstvom pri plnení rôznych úloh a hľadaní pokladu. V spolupráci s OZ Zemplínsko-užská hradná cesta im boli priblížené rôzne tradičné staroveké remeslá, ktoré si mohli sami  aj vyskúšať. V pivničných priestoroch hradu im bolo odhalené tajomstvo vyplývajúce z povesti o vinianskom hrade. Celodenný výlet do ZOO Košice bol pre deti obohatený o zážitky z novootvoreného Dinoparku. Vedľa paleontologicky verných modelov dinosaurov v prírode sa deti zábavnou a atraktívnou formou oboznamovali s informáciami o jednotlivých druhoch, o vývoji života na Zemi, pohyboch kontinentov a pod. K dispozícii im bolo 3 D kino, Dino Shop, pavilón Cesta do minulosti Zeme a v spolupráci s Hvezdárňou Michalovce pozorovanie slnka ďalekohľadom. Prechádzka náučným lesným chodníkom na Morskom oku pod odborným vedením lesných pedagógov Ing. Berty Staškovej a Ing. Jozefa Staška im prezradila odpovede na otázky: "Kde sa sejú knihy?, Z čoho sa vyrába kniha?, Ako dlho rastie strom?". Deti okrem odpovedí na otázky sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií zo života a práce lesníkov, spoznali lesné zvieratka a naučili sa nové hry v prírode. Posledný deň letného tábora sme všetci strávili v príjemnom prostredí ranča Nová Zem v Blatnej Polianke.

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria