Noc s Andersenom 2019

Sľub spáčov:
 My spáči , na svoju čitateľskú česť      s ľ u b u j e m e   že  sa v knižnici  nepobijeme,  dobrodružné a zaujímavé  knihy preštudujeme, múdrosti z nich doslova pohlceme a štrnástu Noc s Andersenom si v zdraví a šťastí  užijeme.    TAK SĽUBUJEME        

Noc s Andersenom je medzinárodné  podujatie zamerané na rozvoj detskej čítavosti a čitateľskej gramotnosti.  Tohto roku bol jeho 14. ročník pod názvom Andersen známy a neznámy. Marec je tradične vnímaný ako Mesiac knihy  a Noc s Andersenom nesmie chýbať v našej knižnici.  Do Noci s Andersenom bolo zapojených 234 slovenských verejných knižníc, školských knižníc a škôl s celkovým počtom zúčastnených 9900 detí.  Podujatie bolo finančne podporené Fondom na podporu umenia.
     V našej knižnici sme privítali 51 spáčov  zo ZŠ T.J.Moussona, ZŠ Okružná ulica a ZUŠ Michalovce. Po sľube spáčov nás čakala rozprávka O Guľkovi Bombuľkovi v prevedení bábkohercov Bábkového divadla Košice.  Kráľovská večera nenechala nikoho na pochybách o tom, že dnešný večer bol rozprávkový.  Divadelná skupina LDO ZUŠ Asi tak sa predstavila svojím divadielkom Prvá pusa.  Úspech u spáčov zožala aj divadelná skupina Babuľky so svojou rozprávkou Zlatá rybka.  Pani učiteľka Anka Kornajová  zo ZUŠ LDO pripravila veľmi zaujímavé dramatizované cvičenia do ktorých sa zapojili všetci spáči. Pri ich dramatických výkonov sa knižnica otriasala v základoch. Baterkový pochod mestom bol cestou odvahy aj pre tých čo sa nikoho neboja.  Spacakoviny, je tá časť Noci na ktorú sa tešia všetci spáči. Pripravili si miesta na spanie medzi svojimi obľúbenými knihami a ešte sa Noc musela zavŕšiť obľúbenou rozprávkou. Ráno pri kráľovských raňajkách bolo o čom rozprávať.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Mária Hovancová, Bc. Eva Ondová, Mgr. Zlatica Chmurovičová, Mgr. Svätoslav Holonič, Daniela Ivančová

Fotogaléria