Česká národná hudba - Bohuslav Martinů

Bohuslav Martinů bol český hudobný skladateľ, najvýznamnejší predstaviteľ českého neoklasicizmu.
Jeho životný príbeh  sa začal písať v Poličke /vtedy  Rakúsko-Uhorsko/ v roku 1890.  Študoval na pražskom konzervatóriu hru na husliach. Po I. svetovej vojne na čas zakotvil ako huslista v Českej filharmónii. V roku 1923 sa rozhodol opäť študovať vo Francúzsku. Počas II. svetovej vojny sa pred nacizmom zachránil odchodom do južného Francúzska a v  marci 1941 do USA, kde sa usadil v New Yorku. Jeho začiatky v USA neboli ľahké, ale Martinů nadobudol v západnom svete pevné postavenie ako autor mnohých pozoruhodných diel, ale aj ako učiteľ skladby. V Amerike vytvoril mnoho koncertných a komorne inštrumentálnych skladieb, niekoľko opier, vokálne skladby a napokon obsiahlu skupinu symfonických skladieb. Po skončení vojny sa predpokladalo, že sa vráti do vlasti, ale Martinů zostal žiť naďalej v Spojených štátoch a keď ich neskôr opustil, usadil sa v roku 1958 vo Švajčiarsku. Udržoval však stále kontakty s priateľmi doma, ale k jeho zamýšľanej návšteve domova už nedošlo. Jeho životná cesta sa skončila 28. augusta 1958 v nemocnici v Liestale pri Bazileji po ťažkej dlhotrvajúcej chorobe. Jeho žiadosť, aby sa jeho pozostatky vrátili domov do Čiech, sa vyplnila až pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia (1979).
Martinů predstavuje typ všestranného skladateľa - vynikol v symfonickej, komornej i v javiskovej tvorbe.
Zaujíavosti z jeho života a najvýznamnejšie skladby si vypočuli členovia Miestneho klubu  Michalovce Českého spolku v Košiciach v rámci Cyklu prednášok z Českej histórie. Podujatie bolo realizované finančnou  podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2020. Prednášajúcou bola Mgr. Vlasta Vojníková.
Zodpov. Feňáková
Dňa: 7.09.2020 o 16:00
Forma: Prednáška s prezentáciou
Účasť: 12

Fotogaléria