Piráti a Morské panny

Piráti a Morské panny, sú postavy ktoré oslovujú ako deti tak i dospelých. Deti z denného tábora FUN HOLIDAY absolvovali tvorivé dopoludnie. Deťom boli predstavené knihy o Pirátoch a Morských pannách. Vlastnoručne si vyrobili mešce na dukáty a truhlice na poklady, ktoré si odniesli so sebou.  

Dátum: 23. 08. 2022
Názov podujatia: Piráti a Morské panny                                                                            Forma: tvorivá dielňa, prezentácia                                                                    
Cieľová skupina: deti z denného letného tábora Fun Holidays Michalovce
Počet účastníkov: 22 + 3 doprovod
Zodpovední: Mgr. Chmurovičová, Mgr. Vašková