Maľované čítanie

Maľované čítanie, výroba rozprávkovej knihy pre deti ( tvorivá literárna dielňa)

ZŠ P. Horova využila možnosť realizácie projektu "Maľované čítanie" v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach. Cieľom projektu je zoznámiť žiakov s aktuálnymi ponukami príbehov a metodickým postupom pri tvorbe vlastného príbehu.  Deti využijú vedomosti s IKT pri vkladaní obrázkov. Výsledkom ich práce by mala byť kniha maľovaných príbehov. Prvé stretnutie v ZKGZ sa uskutočnilo 4. marca 2013, zúčastnilo sa ho 22 žiakov. V tejto tvorivo literárnej dielni sme sa v úvode oboznámili s modernými rozprávkami z knihy Usmej sa srdiečko. Indovník okuliranický, Ako bol frfloš Haluška na bicykli v Španielsku, Ako kukurica prišla o všetky zuby,  tieto tituly navodili humornú atmosféru, v ktorej deti dopodrobna rozobrali po obsahovej stránke  jednotlivé príbehy.

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria