Mária Ďuričková : Zlatá priadka (literárna a výtvarná súťaž)

Guľko Bombuľko, Danka a Janka, Jožko Mrkvička či Majka Tárajka. Všetky tieto obľúbené  literárne postavičky priviedla na svet jedna z najvýznamnejších slovenských autoriek literatúry pre deti a mládež. Mária Ďuričková . Pri príležitosti jej nedožitých 95. narodenín vyhlásili Mestská knižnica mesta Piešťany, Literárne informačné centrum Bratislava, časopis Slniečko, vydavateľstvo Buvik a Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá literárnu a výtvarnú súťaž pre deti 1. - 5. ročníkov ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ.  Do tejto súťaže sme sa zapojili aj  my v Zemplínskej knižnici G. Zvonického tým, že sme oslovili ZŠ, ZUŠ v oblasti nášho regionálneho pôsobenia. Rozhodli sme sa,  že skôr ako odošleme výtvarné a literárne práce do Mestskej knižnice Piešťany oceníme ich aj u nás v knižnici.

Výtvarné práce: 

ZŠ:

1.     Dva barančeky -- Gabriel Demeter (3. ročník) ZŠ Petrovce nad Laborcom

2.     Danka a Janka -- Diana Timočková (IV.B) ZŠ Švermu 6 Michalovce

3.     Danka a Janka -- Sofia Kalafutová (IV.A) ZŠ Moskovská Michalovce

4.     Danka a Janka na prechádzke -- Viktória Futurová ZŠ F.J. Fugu Vinné

ZUŠ:

1.     Danka a Janka v rozprávka -- Ľudovít Veľas  (9 rokov) ZUŠ Michalovce

2.     Čo si hračky rozprávali -- Laura Pastorčáková (10 rokov) ZUŠ Michalovce

3.     Danka a Janka v rozprávke- Ester Šafinová (10 rokov) ZUŠ Michalovce

 

Literárne práce:   Dvojbodky -  Karin Petruňová (3.C) ZŠ  J. Švermu 6 Michalovce

 

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria