Ilustrátorský Olymp (výstava)

Ilustrácia -  je výtvarné stvárnenie myšlienky diela . Podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Je neoddeliteľnou súčasťou detskej knihy.
V termíne 6.12.2016 -- 31.1.2017 je v priestoroch knižnice sprístupnená výstava nositeľov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve  Ilustrátorský Olymp. Hlavným organizátorom podujatia je Bibiana -- medzinárodný deň umenia pre deti.
V januári si výstavu pozrelo  321  čitateľov.
Výstava predstavuje diela laureátov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava -- Grand Prix a Zlaté jablko BIB v 50. ročnej retrospektíve medzinárodného podujatia. Zalistovať si môžete v kolekcii takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta. Knižnú zbierku sprevádza aj súbor ocenených knižných ilustrácií. Medzi ocenenými ilustráciami sa nachádzajú aj diela známych slovenských a československých ilustrátorov (Albín Brunovský, Dušan Kállay, Kiselová-Siteková). Táto unikátna zbierka z fondov Knižnice Bibiany ponúka porovnanie rôznorodých ilustračných, grafických a vydavateľských prístupov i tradícií v tvorbe detskej knihy vo svete. Kolekcia je zaujímavá aj lingvisticky -- okrem svetových jazykov sú v nej zastúpené aj knihy vydávané v estónčine, japončine, thajčine, perzštine, flámčine. Výstava je putovná, postupne navštívi vyše 26 knižníc , galérii a ďalších kultúrnych inštitúcií na Slovensku a v blízkom zahraničí.
Súčasťou výstavy je aj súbor  filmov Animačný expres BAB -- výberová kolekcia ocenených filmov slovenských tvorcov z fesivalov Bienále animácie Bratislava.
1.    Kto je tam ?  rež. Vanda Raýmanová -- Film získal cenu Sv. Vojtecha za najlepší film z krajín Višegrádu , BAB 2012
2.    Chyťte ho!  Rež. Boris Šima. -- Film získal Prémiu Literárneho fondu na IX. Ročníku Bienále animácie Bratislava, BAB 2008
3.    Ekomorfóza -- rež. František Jurišič -- Film získal cenu Sv. Vojtecha, BAB 2006.
4.    Viliam. Rež. Veronika Obertová -  Film získal Prémiu Literárneho fondu, BAB 2010.
5.    Hurá na hrad! Rež. Boris Šima -- Film získal ocenenie Prémiu Literárneho fondu, BAB 2012.
6.    Príbeh Bratislavského hradu, rež. Vladimír Malík -- Film získal Cenu detského diváka , BAB 2012
7.    Rosso Papavero , rež. Martin Smatana -  Film získal Prémiu Literárneho fondu, BAB 2014.

Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria