Zážitkové čítanie - hádanky

22.3.2011                         VII.ZŠ

 ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE- HÁDANKY.

 Toto podujatie bolo pripravené pre žiakov 1.ročníkov školského klubu.

Pozostávalo z troch častí.

 1.časť- je práca s knihou- čítanie hádaniek pre spolužiakov.

2.časť- je práca s textom- hádanky vo forme doplňovačiek.

3.časť- je práca s kresbou- vymaľovanie obrázkov už z uhádnutej hádanky.

 V tomto podujatí bola zahrnutá aj INFORMAČNÁ PRÍPRAVA a ZÁPIS nových čitateľov do školskej knižnice.

 Eva Ondová

Fotogaléria