Môj ocko je sardinka

Odd. pre deti a mládež pripravilo 5.2.2020 zážitkové čítanie Môj ocko je sardinka pre 21 deti XIII. MŠ .  
Renomovaná súčasná francúzska autorka pre deti Céline Claire brilantne rozobrala hlbokú tému. V knihe vytvorila emočne silný a poetický príbeh o ceste dieťaťa pri hľadaní svojho otca, bez drámy alebo pátosu. Príbeh o dôležitosti úplnej rodiny a plnosti domova. Farebné pastelové ilustrácie Violaine Coste dávajú tomuto príbehu milý a hrejivý tón. Céline Claire je spisovateľka pre deti a mládež, ale aj učiteľka a matka troch detí, ktorá je vo Francúzsku v súčasnosti veľmi obľúbená. Pre knihu Môj ocko je sardinka si vybrala mladú talentovanú ilustrátorku Violaine Coste, ktorej práca ukazuje jedinečnú poéziu a silnú osobnosť.
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia Moja rodina, kde deti rozoberali vzťahy v rodine, dokázali pomenovať kto všetko sa v rodine nachádza, čo je to rodina a ako sa volajú jednotliví  členovia rodiny. Zahrali sme si interaktívnu hra - Ja a moja rodina, uhádni kto som? Ja a moja rodina, mama, otec, dievča, chlapec. Pomenovať a určiť členov rodiny (mama, otec, dievča, chlapec), čo robia a priradiť im správnu odpoveď.
V interaktívnej hre Pre koho sa hodí toto meno? ( Dunčo, Jozef, Kristínka, Mica , Diana, Peťko, Pejko atď.) deti priraďovali mená jednotlivým členom domácnosti, ale aj domácim miláčikom.  V hre Mama, ocko, babka, dedko nechýbala pohybová aktivita zameraná na pamäť.  
Deti si zaspievali  interaktívne  pesničky o  rodinke prštekov, keď si šťastný tlieskaj ... a v závere podujatia si pozreli rozprávku Teo a rodina.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová, Mgr. Anna Leskovská

Fotogaléria