Ján Zambor

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického si dňa 12.12.2022 pripomenula 75. narodeniny básnika, literárneho vedca, prekladateľa a editora Jána Zambora.
 Narodil sa 9. decembra 1947 v Tušickej Novej Vsi. Po skončení SVŠ v Michalovciach rok učil na Základnej deväťročnej škole v Nižnom Žipove, okres Trebišov.
Študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1966 – 1971). Krátko pôsobil ako redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, tri roky bol interným vedeckým ašpirantom na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, pracoval ako redaktor literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach (1976 – 1983), ako vedecký pracovník v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave (1983 – 1988), bol zakladajúcim šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky (1989 – 1990) .
Od roku 1991 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačnú prácu obhájil roku 1978, v roku 1994 bol menovaný za docenta a v roku 2001 za profesora. Od roku 2018 je emeritným profesorom. Viedol  kurzy zo všeobecnej poetiky, slovenskej poézie 20. storočia, španielskej a ruskej poézie a básnického prekladu. Patrí k popredným osobnostiam nášho literárneho a kultúrneho života.


Videoprezentácia o autorovi bola zverejnená na Youtube kanáli našej knižnice. Link na prezentáciu bol uverejnený na Facebooku a taktiež na oficiálnej stránke knižnice. V priestoroch knižnice bola aj výstava autorových diel z nášho regionálneho fondu a nástenka venovaná autorovi.
Dátum podujatia: 12.12.2022 – 31.12.2022
Forma: videoprezentácia a výstava
Počet zhliadnutí: 61
Mgr. Lucia Labačová