Gevenducha - dotyky s detskou knihou (Tvorivá literárna dielňa)

Z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme pripravili pre znevýhodnených rómskych  používateľov knižnice  Tvorivú literárnu dielňu, alebo dotyky s detskou knihou.  Podujatia sa zúčastnilo 14 žiakov zo  ZŠ Petrovce nad Laborcom . Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah rómskych deti ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce školy a knižnice.  Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka od známej detskej autorky Márie Ďuríčkovej. Spoločnými silami sme si prečítali príbeh Cencúlik a Geveducha . Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text  v kontexte čítania s porozumením,  prostredníctvom prezentácie  doplňovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym textom .  Nechýbala ani ilustrácia "Gevenduchy" na základe  opisu autorky a jej porovnanie s ilustráciou Boženy Plocháňovej. V závere podujatia sme deťom ponúkli priestor na  premietnutie rovnomenného  klasického  animovaného večerníčka z roku 1975 . Každé rómske dieťa odchádzalo z knižnice domov s rozprávkovou knihou.

 Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria