Výstavka záložiek z partnerskej školy, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie
Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc.
Cieľ česko-slovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Česko-slovenský projekt bude ukončený 31. októbra 2022.
Záverečné vyhodnotenie česko-slovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2022.
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci 1.ZŠ. Ich partnerskou školou bola ZŠ z Chomutova. Dňa 1.12.2022 sa konala výstavka záložiek od detí z tejto partnerskej školy. Spolu so záložkami docestovali aj rôzne propagačné materiály, ktoré pomôžu deťom spoznať toto mesto.

Dátum: 1. 12. 2022
Forma: výstavka
Cieľová skupina: žiaci ZŠ T.J.Moussona 4 MI,
Počet: 93 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria