Etiketa - základy spoločenského správania

Pravidlá slušného správania sú potrebné aj v dnešnej dobe. Spoločenský protokol nám udáva pravidlá, ako sa správať v určitých situáciách, no často na ne zabúdame a potom sa nevieme zachovať správne. Prednáška ETIKETA – základy spoločenského správania, ktorú lektorovala odborníčka na spoločenskú etiketu Kristína Takáč Horvátová, bola určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ a bola zameraná na témy, ktoré sú v každej dobe aktuálne – ako sa stať malým gentlemanom, načo nám je etiketa, zásady slušnej konverzácie, zásady slušného obliekania a podobne. Žiakom a aj dospelým sa toto podujatie veľmi páčilo a ocenili všetky informácie, ktoré svojou prednáškou pani Takáč Horvátová priniesla. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Čítajme a tvorme v knižnici“  a z verejných zdrojov ho
podporil Fond na podporu umenia.


Dátum: 21.6.2022                                                                                                                                
Názov podujatia: ETIKETA – základy spoločenského správania
Forma: prednáška spojená  prezentáciou                                                                                                                                

Cieľová skupina: žiaci  2. stupňa ZŠ J. Švermu v Michalovciach
Počet:  36 žiakov + 2 doprovod
Zodpovední: Mgr. Chmurovičová, Mgr. Vašková

Fotogaléria