Ján Francisci Rimavský

Rok 2022 je Rok odkazu štúrovcov. Z množstva jubilujúcich osobnosti sme vybrali Janka Francisci – Rimavského.  200. výročie narodenia (1. júna 1822) je vhodnou príležitosťou si ho pripomenúť. Popri Štúrovi a Hurbanovi bol tretím významným organizátorom slovenského národného hnutia. Spisovateľ, zberateľ slovenských ľudových rozprávok, politik, revolucionár, zakladateľ a doživotný podpredseda Matice slovenskej.

Dátum: 31.05.2022 – 31.08.2022
Názov podujatia: Ján Francisci Rimavský                                                                                                                    
Forma: prezentácia
Cieľová skupina: verejnosť
Počet videní: youtobe 127, facebook 147
Zodpovedná: Anna Čuhaničová