Stretnutie s Annou Garbinskou

ZKGZ v Michalovciach pripravila v priestoroch knižnice pre žiakov ZŠ v Bracovciach 21.5.2012 stretnutie s regionálnou spisovateľkou pani Annou Garbinskou. Počas besedy autorka predstavila svoje básnické zbierky "Štvorlístok" a  "Ak hľadáš nádej". Jednotlivé básne prezentovala prednesom. Deti zaujala  aj  najnovšia  autorkina realisticko-rozprávková kniha "Matúšov zlatý dukát". Najmä skutočnosť, že jednotlivé príbehy vznikali na reálnom základe. Generačne im to pripomínalo rozhovor so starými rodičmi. Spisovateľka odpovedala na množstvo zaujímavých otázok, ktorými ju deti zahrnuli. 

Bol to pre nich veľký zážitok, nakoľko sa  takejto akcie zúčastnili po prvý krát.

Na podujatí bolo12 žiakov, ktorých pripravil pán učiteľ Mgr. Rastislav Béreš.

  Jana Mrázová


Fotogaléria