Mačacia banda 12. 4. 2022

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach zorganizovala popoludnie pre deti zo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. Deťom bol predstavený svet mačičiek, pozreli si úsmevný film o mačacích kúskoch. Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa, kde si deti vyzdobili prírodný kameň a namaľovali mačku podľa svojich predstáv. Inšpiráciu sme čerpali aj z kníh na detskom náučnom oddelení.

Dátum: 12. 04. 2022
Názov podujatia – Mačacia banda
Forma: tvorivá dielňa
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Okružná 17 v Michalovciach
Počet účastníkov: 20
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria