Kráľ čitateľov 2011

V rámci TSK sa 30. marca 2011 v ZKGZ na detskom oddelení konalo už tradičné podujatie Kráľ čitateľov, zamerané na  podporu čítania detí a zatraktívnenie detskej literatúry. Kráľovského súboja sa zúčastnili najaktívnejší detskí čitatelia, ktorí pravidelne navštevujú knižnicu, vedia sa s odvahou a múdrosťou orientovať v kráľovstve kníh, poznajú detských autorov. V rôznych súťažno- zábavných disciplínach preukázali svoje vedomosti a  kreativitu .  Podujatie  bolo spestrené vystúpením   hudobnej  skupiny z Cirkevnej základnej školy v Michalovciach pod vedením RNDr. Kataríny Holodňákovej.  Kráľom čitateľov pre rok 2011 sa stala žiačka VI. Základnej školy v Michalovciach Emka Veľasová. Získala tieto výsady:

-         účasť na celoslovenskom sneme Kráľov čitateľov 15. -- 17. júna vo Verejnej knižnici M. Kováča v Banskej Bystrici.

-         tortu ( o ktorú sa samozrejme podelila)

-         členské v knižnici za 1 rok zdarma

-         reprezentácia ZKGZ na rôznych podujatiach pre deti

-         kráľovskú policu, kde bude mať možnosť propagovať knižné zaujímavosti a novinky

-         možnosť prispievania aj na web. stránku knižnice.

 Želáme jej  spravodlivé  a spokojné kráľovanie !

                                                                                                  Bc. Iveta Majvitorová

Fotogaléria