Slovensko krajina plná tajomstiev - Vodné dobrodružstvo

Stretnutie s autorkou projektu  Lenkou Šingovskou a ilustrátorkou Zuzanou Fuskovou  sa konalo dňa 22. 06. 2018. Šéfredaktorka vydavateľstva Class spolu s ilustrátorkou predstavili  knihu Vodné dobrodružstvá z knižnej série Slovensko krajina plná tajomstiev žiakom 5. a 6. ročníka (32 žiakov) ZŠ J. Švermu v Michalovciach. Kniha predstavuje Slovensko cez prírodné bohatstvo – vodu. Voda ako taká má nezastupiteľné miesto v našom živote. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Voda tvorí 70% ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a živočíchy. Kniha je napísaná dvojjazyčne (slovenčina/angličtina). Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého chlapca a jeho otca  predstavuje vybrané lokality Slovenska a čitateľ sa oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody.  
                                                                                                                           

Mgr. Zlatica Chmurovičová
 

Fotogaléria