Gorazd Zvonický -- známy/neznámy, 29.4.2019

Dňa 29.04.2019 navštívili  Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach študenti SOŠ obchodu a služieb.
Študenti  1.C a 3.B triedy v počte 26 si prezreli  film s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy.  Film natočil Boris Voroňák v spolupráci s TV Mistrál a saleziánmi.
Gorazd Zvonický bol saleziánsky kňaz, básnik , esejista a prekladateľ vlastným menom Andrej Šándor.  Naša knižnica vo svojom názve nesie meno tejto významnej regionálnej osobnosti.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím unikátnych dobových fotografií a dokumentov.  Poukázať na jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť, ktoré môžu byť  vzorom pre dnešnú mladú generáciu.
Oddelenie beletrie

I. Olahová, G. Feňáková

Fotogaléria