Aby pamäť lepšie pracovala, tréning pamäti

Pre klientov Denného stacionára sv. Kláry sme pripravili už šiesty ročník preventívneho a aktivizačného programu pod názvom Aby pamäť lepšie pracovala. Celkovo ide o päť stretnutí, ktoré majú byť štartom pre ďalšie aktivity na trénovanie pamäti pre klientov centra. Na úvodnom stretnutí, 11.10.2019, sa účastníci programu oboznámili s priebehom tréningu pamäti. Ďalšie stretnutia budú každý piatok o 10.00 hod a posledné stretnutie je naplánované na 15.11.2019. Aktivity sú zamerané na rôzne cvičenia, ktoré priamo pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Súčasťou sú aj krátke pohybové aktivity s loptičkami - automasáž, ktorá je  v našom prípade v značnej miere aj využívaná. Samotný pojem tréning pamäti, označuje aj kognitívny tréning, alebo ako tréning poznávacích (kognitívnych) funkcií. Dúfame, že tieto cvičenia budú dobrou motiváciou a povzbudením pre ďalšie aktivity zamerané na trénovanie pamäti.  Stretnutia budú v priestoroch Denného stacionára sv. Kláry, Okružná 3657 v  Michalovciach. Programu sa účastní 10 seniorov pod vedením koordinátorky zariadenia  Mgr. Raganovej.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria