Prvýkrát v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5

Dňa 26.3.2019 prvýkrát navštívili školskú knižnicu žiaci 1. ročníka školského klubu v počte 25. Oboznámili sa s fungovaním knižnice a rozdelením kníh v knižnici podľa  knižničných pravidiel. Dozvedeli sa, kto píše knihy a kto maľuje ilustrácie do kníh. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime, alebo kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva bola spojená už aj s vystavením čitateľských preukazov a prvou výpožičkou. S deťmi sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutia.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria