Vtáčí raj 30. 3. 2022

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky sa nachádza neďaleko Michaloviec a právom ho označujeme „Vtáčím rajom“.  Nikde inde na Slovensku nestretneme toľko vtáčích druhov ako na tunajších rybníkoch, v mokradiach, lúkach, krovinách a lesíkoch.
Detské oddelenie knižnice pripravilo  30.3.2022 pre 22 žiakov ZŠ P. Horova Michalovce náučné čítanie a prehliadku interaktívnej výstavy Ochrana Chráneného vtáčieho územia  Senné a Medzibodrožie na Slovensku. CHVÚ Medzibodrožie sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska v centrálnej časti východoslovenskej nížiny.
Súčasťou bola aj výstavka náučných kníh pre detí s danou problematikou.
Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum: 30.3.2022
Názov podujatia: Vtáčí raj
Forma: náučné čítanie a výstava
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ P. Horova Michalovce
Počet:  22
Podujatie zrealizovala : Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová

 

Fotogaléria