Po stopách Noemovej archy

Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan – tieto krajiny nám predstavil regionálny cestovateľ Mgr.Lucián Gonda. Spoločne sme navštívili horu  Ararat, na ktorej pristál Noe so svojou archou, majestátny Kaukaz a mnoho ďalších zaujímavostí. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná v rámci
projektu Čítajme a tvorme v knižnici.

Dátum: 27.10.2022
Forma: prednáška spojená s besedou+ prezentácia
Cieľová skupina: verejnosť
Počet:  25 návštevníkov
Zodpovedná: Kočišová