Zvieratká v lese (zážitkové čítanie), ZŠ J.A. Komenského 1

Do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach dňa 11. 3. 2019 dorazilo v sprievode pani triednej učiteľky 17 žiakov 3.A triedy zo ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach na zážitkové čítanie z knihy Zvieratá v lese. Pri čítaní sa deti preniesli do sveta zvierat žijúcich v lese. Deti pri čítaní knihy hádali o akom konkrétnom zvieratku sa číta, zistili aké rôzne zvieratká žijú v lese a zaujímavosti z ich života. Po prečítaní textu si žiaci zahrali hru, pri ktorej sa na chrbát žiaka prilepil obrázok zvieratka a jeho úlohou bolo na základe jeho otázok a odpovedí spolužiakov uhádnuť akým zvieratkom je. Deti takto hravou formou spoznali život zvierat v lese. Na záver si pozreli krátke video a z knižnice odchádzali s vypožičanou knihou v ruke.

Mgr. Kohutová Lenka

Fotogaléria