Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pob. na ZŠ Školská 2

Do 9. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy sa zapojila aj V. ZŠ. Dňa 10.10.2018 sa zúčastnili žiaci 3.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Katkou Šlinskou tvorivej dielne, kde sme vyrábali knižné záložky pre žiakov z partnerskej školy, taktiež zapojenej do tohto projektu. Predlohou našej tvorivej práce bola téma Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice a knihy z fondu školskej knižnice. Najlepší čitatelia nám prečítali bájku Lev a myš z knihy Ezopove bájky. Podujatia sa zúčastnilo 25 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria