Zvonického literárne dni 2014

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa 29. mája 2014 uskutočnilo mestské kolo súťaže ZVONICKÉHO LITERÁRNE DNI. Organizátorom súťaže je  ZŠ na ulici T.J. Moussona a  Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v  Michalovciach. Vyhlasovateľom tejto súťaže je  primátor mesta Michalovce  Mgr. Viliam Zahorčák.  Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka recitácii umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov , propagácia ich života a tvorby formou projektov a prezentácia regionálnych tradícii v pripravovanom pásme.

Víťazi súťaže: 

Víťazom I. kategórie v poézii sa stala Kristína Schumerová. V próze prvé miesto získala  Vanesa Martonová.  Víťazom II. kategórie v poézii sa stala  Marianna Gulová  a v  próze  zvíťazila Terézia Hlavatá.  Prvé miesto v III. kategórii v  poézii  získala Simona Kicová  a v próze  Natália Hamadejová.

 

 Mgr. Iveta Majvitorová


            

Fotogaléria