Stretnutie členov LK Čriepky, 25. 1. 2017

Stretnutie členov LK Čriepky sa uskutočnilo v ZKGZ v Michalovciach dňa 25.1.2017 za účasti odborného garanta Dalimíra Stana ( účasť 5).
Katka Varechová (Elena Eleková) predstavila svoju knihu pre deti Môj brat nemá brata, ktorá vyšla vo vydavateľstve Q111 koncom minulého roka.
Šimon Čižmár predniesol báseň Nenávidím. Básne Šípkový džem a Brut, ako sám povedal tvoria taký cyklus. Prvú napísal 1.1.2016 o druhej po polnoci a tú druhu do roka a do dňa, presne v tom istom čase. Stano mu odporučil zaslať básne zo svojej tvorby do  časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky.
Kristína Stankovičová nám predniesla básne: Chyba, Mesiac, Len ja, Láska.

Jana MrázováFotogaléria