Literárne dni seniorov mesta Michalovce 2022

Dňa 22.06.2022 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického uskutočnilo podujatie pod názvom Literárne dni seniorov mesta Michalovce. Poetické a prozaické prednesy našich seniorov boli obohatené o hudobný sprievod, a o výstavu zbierky servítok pani Skalkovej, kde si účastníci mohli prezrieť až 517 kusov servítok, niektoré z rôznych krajín. Publikum si spolu mohlo vypočuť až 11 recitátorov. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora Viliama Záhorčáka. V spolupráci so ZKGZ, podujatie zrealizovala MsO Jednota dôchodcov v Michalovciach.


Forma:  nesúťažná recitačná prehliadka         
Dátum:  22.06.2022
Počet účastníkov:  57 /verejnosť/
Realizácia a text:  Mgr. Alena Fujda