Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013 - výstava

V priestoroch ZKGZ  v dňoch od 24.01.2014 do 20.02.2014 bola verejnosti sprístupnená  putovná výstava slovenskej kalendárovej tvorby pod názvom Najkrajšie kalendáre Slovenska 2013. Výstava vznikla z iniciatívy predsedu novinárskeho Klubu fotopublicistov a jej spoluorganizátorom je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Premiéra 1. ročníka sa konala 15.12.1992. Od tohto roku sa každoročne koná súťaž a výstava slovenskej kalendárovej tvorby. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a iných odborníkov. Vyhlásenie výsledkov sa koná pri otvorení výstavy v marci v Banskej Bystrici. Následne  od roku 2007 začali putovať dve, od seba nezávislé, výstavné  kolekcie po celom Slovensku. Aj v tomto roku sme ponúkli priestor  verejnosti, aby sa prišli pozrieť a zalistovať si v rôznych druhoch kalendároch, ktoré možno v bežnom predaji nepostrehli.  Výstavu navštívilo cca 50 návštevníkov.

 

     PhDr. Vasiľová Alena