Život a dielo Martina Kukučína

V rámci marca  - mesiaca knihy sa 26.3.2014 uskutočnilo stretnutie 22 žiakov 7.ročníka  ZŠ na ulici Okružnej 17 so životnou púťou a tvorbou prozaika, dramatika, publicistu, lekára, zároveň najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína - Mateja Bencúra, rodáka oravskej  obce Jasenová, ktorého  po skončení štúdia osud zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov Brač (dnešné Chorvátsko)  potom až do ďalekého Chile, do jedného z najjužnejších miest Juhoamerického kontinentu, do prístavného mesta v Patagónii - Punta Arenas, aby nakoniec spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne.  

Stretnutie bolo pohľadom do jeho života, údelu a tvorby, v ktorej sa odzrkadľovalo to  čo mu bolo blízke, čo ho trápilo i tešilo na živote jednoduchého dedinského človeka.

V závere sa žiaci pokúsili dramatizovanou formou začítať do úryvku diela Rysavá jalovica, v ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama Krta z jarmoku s jeho ženou Evou. Stretnutie bolo zakončené ukážkou tohto dialógu v majstrovskom prevedení umelcov Jozefa Krónera a Evy Kristínovej.

Mgr. Holonič Svätoslav