Na zmrzline so žirafou

Detské odd. knižnice pripravilo  10.2.2020   pre 18 žiakov Literárno-dramatického odboru    ZUŠ   v Michalovciach hodinu dramatiky (básničkovania) v knižnici.. Čítali sme básničky od Daniela Heviera, Františka Rojčeka, Valentína Šefčíka a  Marty Hlušíkovej  . Pozorne ich počúvala“ žirafka,“ ktorá si hovela v kresle.
Mámenia a preliezačky (nie tak – ale tak) je kniha  hravých  nonsensových básní, slovných hier, prešmyčiek a jazykoklamov od Jany Bžochovej Wild . Deti to s radosťou a nadšením absolvovali, dokázali rozlúštiť poprehadzované názvy kníh v knihomoľni. , dopĺňať názvy miest a krajín , využívať pri tom aj vlastnú fantáziu na tvorbu rýmov.    
V závere podujatia tvorili básničku, v ktorej nesmeli chýbať slovíčka: knižnica, polica, deti, knihy.

Z ich tvorby:
Anka, Goran, Karin : Knižka tutová
Deti chceli knihu,
doma nemali ju.
Vymetali police,
išli aj do knižnice.
Prehľadali celú budovu
našli knižku tutovú.
Sadli si a čítali
príbeh pútavý .
Kniha bola o vesmíre,
o tom aký prekrásny je.
Páčilo sa všetkým trom – cestovanie vesmírom.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová, Mgr. Anna Leskovská.

 

Fotogaléria