Kouzelná baterka - scénické čítanie

5.10.2012 sme v rámci Dňa Českej kultúry 2012 privítali milých hostí z Českej republiky hercov Lenku Janíkovu a Lukáša Hejlíka,  Odprezentovali sa scénickým čítaním Kouzelná baterka od spisovateľky Oľgy Černej.

Scénické čítanie sa realizuje v rámci projektu Listovaní, ktorého cieľom je každý mesiac predstaviť zaujímavé knižné novinky a takto zábavnou formou prebudiť celoživotný záujem o čítanie, sebavzdelávanie a kladný vzťah ku knihám. Projekt listovaní pôsobí na piatich stálych scénach: v Prahe, Brne, Českých Budejoviciach, Havličkovom Brode a Bratislave. Ročne sa odohrá skoro 300 vystúpení.

Podujatia sa zúčastnilo 25 žiakov VI. ZŠ Okružná ul. Michalovce. Približne hodinové vystúpenie sprostredkovalo deťom dej knihy, jazyk autora a atmosféru literatúry. Herci využili pri scénickom čítaní hudbu, kostýmy a  rekvizity.

 

                                                                     Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria