Záložka do knihy spája školy I.ZŠ

Záložka do knihy spája školy.

3. ročník česko-slovenského projektu.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike. Aj 1.ZŠ T. J. Moussona sa zapojila do tohto projektu. Výmennou školou je ZŠ Lúčky. Výstavky už zhotovených záložiek sa zúčastnilo v dňoch 20.10.2011 a 21.10.2011 okolo 300 žiakov.

                                                                                                  Eva Ondová

Fotogaléria