Výstavka záložiek z partnerskej školy, pob. na ZŠ T.J. Moussona 4

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 11. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze.
     Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.
     Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dňa 19.11.2020 sa konala výstavka záložiek vyrobených žiakmi z partnerskej školy ZŠ Ďumbierska 17 z Banskej Bystrice. Žiaci sa dozvedeli niečo nové o partnerskej škole a jej žiakoch z priloženého listu a fotografií. Tieto záložky budú rozdané čitateľom našej knižnice. Toto podujatie sa konalo v spolupráci so školskou knižnicou pod vedením Paed.Dr. Kovaľovej.
19.11.2020
Celodenná výstavka záložiek
45 čitateľov

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria