On-line služby knižnice

9. 11. 2006 o 10:00 hod. sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach konala prezentácia on-line služieb, ktoré knižnica ponúka prostrednictvom svojej novej webovej stránky.

Prezentácia bola určená predovšetkým učiteľom základných a stredných škôl v Michalovciach.

  •  
  •  
  •