Vtáčí raj 18. 3. 2022

Chránené vtáčie územie – Medzibodrožie bolo vyhlásené 07. 01.2008 Ministerstvom životného prostredia SR za chránené vtáčie územie. Nachádza sa v južnej časti Východoslovenskej roviny. Zaberá viac ako 33 700 ha. Vyhlásené bolo za účelom ochrany a zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov.  Predovšetkým na zabezpečenie podmienok prežitia a rozmnožovania 37 druhov. Územie patrí do nížinnej krajiny mierneho pásma, vyskytuje sa tu 7 druhov rastlín európskeho významu. Ďalej sa tu vyskytuje 50 druhov rastlín národného významu, 40 druhov ohrozených a vzácnych druhov rastlín. Dňa 18. 03.2022 navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci SSŠ Klokočov 90. Prezentovali sme Chránené vtáčie územie, pozreli si film, výstavu. V závere podujatia sme si zasúťažili v spoznávaní zvukov rôzneho druhu vtáctva.
                                                                                         
Dátum: 18. 03. 2022
Názov podujatia – Vtáčí raj
Forma: náučné čítanie
Cieľová skupina: žiaci Súkromnej spojenej školy Klokočov 90
Počet účastníkov: 8 žiakov + 3 doprovod

Fotogaléria