Láskavé rozprávky

...na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. Každá rozpráva príbeh o inej rozprávke ....
Dňa 06.02. 2019 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického 21 žiakov 3.A triedy zo ZŠ Komenského 12 v Sobranciach. Doobedňajšie posedenie pri knihe od Branislava Jobusa  Láskavé rozprávky bolo spojené s tvorivou dielňou. Detí si z knihy vybrali a prečítali rozprávku:  LÁSKA KU ZVIERATÁM a LÁSKA K ŠPORTU. Porozprávali o rôznych podobách lásky: láska k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj láska k jedlu, k tancu, k športu a pod...V rámci tvorivej dielne si žiaci vyrobili farebné srdiečko pre svojich najbližších.

Mgr. Zlatica Chmurovičová

Fotogaléria