Knihy sa dajú aj počúvať

Zvukové knihy už mnoho desaťročí patria medzi najdôležitejšie prvky knižničného fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Budúci rok si pripomenieme 50. výročie prvej zvukovej knihy, ktorá sa nahrala v tejto knižnici a  práve pri tejto príležitosti sme pripravili seminár pod názvom "Knihy sa dajú aj počúvať". Podujatie bolo určené členom knižnice, členom ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Michalovce, klientom Domova dôchodcov na ul. J. Hollého, členom  Klubu dôchodcov č.2 a 5 a študentom Strednej zdravotníckej školy odbor zdravotnícky asistent. Svoje príspevky na seminári predniesli pozvaní hostia. Riaditeľ SKN v Levoči Ing. František Hasaj na úvod predstavil činnosť tejto špeciálnej knižnice , vedúci oddelenia informačných technológií a digitálnej knižnice Mgr. Nórbert Végh informoval o možnostiach využívania zvukových kníh, vedúci oddelenia zvukových štúdií Ing. Milan Heimschild priblížil všetkým prítomným históriu a súčasnosť výroby zvukovej knihy a riaditeľ Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi Dr. Jozef Lapšanský, ktorý sa už dlhé roky prihovára poslucháčom zvukových kníh, porozprával zážitky z načítavania textov. Podujatie sa uskutočnilo 23.februára 2011 v priestoroch ZKGZ v Michalovciach a zúčastnilo sa na ňom 50 účastníkov.

Fotogaléria