Návrat po novej ceste

V dňoch od 4.4.2022 do 30.4.2022 prebiehala v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického autorská výstava  michalovskej amatérskej výtvarníčky Mgr. Natálie Muchovej.
V súčasnej dobe učiteľka Špeciálnej základnej školy v Sobranciach je absolventkou výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole v Michalovciach a na súťaži v Turecku získala za svoju prácu pekné druhé miesto.
Keďže sa k výtvarnej tvorbe vrátila po dlhšej dobe, svoju prú výstavu v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  prezentovala  pod názvom „Návrat po novej ceste“ . Vo svojich prácach sa venuje hlavne abstraktnému umeniu,  v ktorom zhmotňuje to, čo v danej chvíli cíti.
Okrem toho sa venuje písaniu básní, poviedok a románov.

Dátum výstavy : od 4.4.2022 do 30.4.2022
Počet návštevníkov: 364
Mgr. Holonič S
Odd. Internetu

Fotogaléria