Gorazd Zvonický známy-neznámy, Obchodná akadémia Michalovce

V Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach 22.5.2018  študenti Obchodnej akadémie v Michalovciach (39) si pozreli životopisný film Borisa Voroňáka: Gorazd Zvonický - známy/neznámy. Bližšie sa oboznámili so životom a tvorbou  nášho rodáka, fenomenálneho saleziánskeho kňaza, básnika katolíckej moderny, pedagóga, prekladateľa  i misionára Gorazda Zvonického (vl. menom Andrej Šándor). Film vznikol v spolupráci s bratislavskými saleziánmi a Spolkom sv. Cyrila a Metoda a má tri základné časti. Prvá časť sa zaoberá jeho detstvom, rodinou a školou. Druhá časť analyzuje básnikovu tvorbu v kontexte doby, v ktorej vznikla. Film sa snaží ukázať, z akého prameňa vyviera Zvonického unikátny básnický talent, ktorý je nevyčerpateľným zdrojom zážitkov pre ľudí túžiacich po hodnotnom duchovnom slove. Tretia časť nám dáva odpoveď na otázku, či robíme dosť pre poznanie nášho významného rodáka.  Samotní študenti sa vyjadrili, že ani netušili o veľkosti tohto človeka, o jeho talente a že si určite zaslúži väčšiu pozornosť v našej literatúre.  Zemplínska knižnica v Michalovciach s hrdosťou nesie meno Gorazda Zvonického.

Jana Mrázová

Fotogaléria