Rozprávkové vajíčko, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Dňa 7.4.2022 prvýkrát navštívili školskú knižnicu na I. ZŠ  žiaci z 1.C triedy. Čakali ich veľkonočné tvorivé dielne, kde si malí prváci vyrábali papierové vajíčka, na ktoré si napísali meno svojej najobľúbenejšej rozprávkovej postavičky, o ktorej nám aj niečo zaujímavé prezradili. Pri práci sa prejavili aj ich maliarske zručnosti. Výsledkom ich tvorivej práce bola zaujímavá koláž, ktorá je súčasťou veľkonočnej výzdoby knižnice. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, zápis prvákov do knižnice a prvá výpožička. Podujatia sa zúčastnilo 14 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Čornejovou.

Dátum: 7.4.2022
Názov podujatia: Rozprávkové vajíčko
Forma: veľkonočné tvorivé dielne, INF príprava
Cieľová skupina: žiaci ZŠ T.J.Moussona 4 MI, 1.C
Počet: 14 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria