Najkrajšia záhrada na svete, pob. na ZŠ Krymská 5

„po daždi a smútku vždy vyjde slnko“

Takéto je ponaučenie z krásnej knižky pre deti Najkrajšia záhrada na svete.
Ide o citlivý a optimistický príbeh, ktorý naučí deti, že aj keď niekedy nejde všetko presne podľa našich plánov, život nám môže priniesť skvelé príležitosti. Deti vďaka nej pochopia, že aj keď život či príroda zmenia naše plány, po daždi a smútku vždy vyjde slnko, ktoré prinesie radosť a množstvo jedinečných príležitostí.
Túto knižku sme si spoločne prečítali v knižnici s malými druhákmi a pani učiteľkou Mgr. Vodhanelovou. Súčasťou čítania a besedy o prečítanej knihe boli aj rôzne aktivity a úlohy na prehĺbenie znalostí čítania s porozumením. Nechýbali ani hádanky a hlavolamy.

Dátum: 1.3.2022
Názov podujatia: Najkrajšia záhrada na svete
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Krymská 5 MI, 2.B
Počet: 11 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria