Mozartmania

Mozartmania

Asi by bol nadšený. Asi by sa radoval.

Keby videl a počul aká je dnes hviezda.

Koľko jeho hudby uvádzajú po celom svete, koľko sa o ňom hovorí a píše.

Koncertom vážnej hudby  v podaní žiakov ZUŠ v Michalovciach pod vedením  V. Hocmanovej sa začala Mozartmania  - prvé zo šnúry spomienkových podujatí plánovaných hudobným oddelením  ZKGZ k 255. výročiu narodenia génia svetovej hudby W.A.Mozarta. Podujatia sú určené školským klubom ZŠ a ich súčasťou je výstava o živote a diele hudobného skladateľa z fondov a informačných zdrojov knižnice a tvorivá dielňa /výroba Mozartovej parochne, skladanie rozstrihaných obrázkov hudobných nástrojov a omaľovanka portrétu skladateľa/. Prvej Mozartmanie, ktorá sa uskutočnila 16.2.2011 sa zúčastnilo 56 detí 4. a 6. oddelenia ŠKD , s vychovávateľkami  I. Maximovou, a A. Javiľákovou.

Fotogaléria