Ako Maťko a Kubko búrku napásli

Rozprávkovú knihu  Marianny Grznárovej Maťko a Kubko poznajú už tri čitateľské generácie. Táto kniha sa dočkala už 10. vydania. Nezabudnuteľný je aj večerníček v tomto podaní. Aj deti  prvého ročníka sa zoznámili s Maťkom a Kubkom formou zážitkového čítania. Po prečítaní prvej rozprávky  Ako Maťko a Kubko búrku napásli si deti pozreli aj animovanú podobu príbehu, pričom mali možnosť porovnať kvalitu zážitku čítanej a pozeranej (animovanej) formy. Individuálna úloha pre deti spočívala v zadaní: spočítať ovečky v matematickom košiari a zaviesť stratenú ovečku domov, prechodom cez bludisko. Malý čitatelia sa zhostili týchto úloh na výbornú, za čo ich čakala sladká odmena. Na relax a uvoľnenie nám poslúžili interaktívne a relaxačné hry a cvičenia. Podujatia, ktoré sa konalo 26.2.2014, sa zúčastnilo 26 žiakov V. ZŠ, zo  školského klubu s pani učiteľkou Bc. I. Štofovou.

                                                                                                     Ondová Eva


Fotogaléria