Aby pamäť lepšie pracovala


Stretnutia seniorov na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti

12.12.2014                 

"Mozog dobre usporiadaný je lepší ako mozog príliš zaplnený."

 (Michel de Montaigne)

 

Pre našich seniorov, okrem rôznych besied, sme pripravili preventívny a aktivizačný program pre poznávacie (kognitívne) funkcie mozgu. Tieto stretnutia obsahovali rôzne cvičenia, ktoré na tieto funkcie priamo pôsobia: pamäť, pozornosť, myslenie, orientáciu a reč. Celkovo išlo o šesť stretnutí, pričom do tohto programu sa zapojilo 9 seniorov. Mozog je orgán, ktorý riadi všetky funkcie v ľudskom tele, a preto je dôležitý rozmanitý tréning a neustála kognitívna "záťaž" -- bohatá a rôznorodá činnosť. Je dôležité zaradiť do každodenného režimu cvičenia venované posilňovaniu kognitívnych funkcií a rôzne pohybové cvičenia. Iba tvorivá práca udrží náš mozog do najvyššieho veku zdravý a aktívny.

Bc. Ondová Eva


Fotogaléria